Mars

foto_blackPłk Henryk Myśliński urodził się w 1924 r. w Jarocinie poznańskim w rodzinie o tradycjach patriotycznych. W grudniu 1939 r. represjonowany przez okupanta hitlerowskiego wraz z rodziną został wysiedlony do G. G. Od 1940 r. przebywał w Busku i od początku związany był z uczestnikami konspiracji ZWZ-AK. Wiosną 1942 r. został skierowany do komórki IV referatu kpt. Franciszka Naskręta, uczestniczył w akcjach sabotażowych. W sierpniu 1943 r. poszukiwany przez gestapo ukrywał się we wsi Biechów k / Stopnicy. W październiku 1943 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego AK grupy dywersyjno-szkoleniowej por. „Wichra „(Pawła Raszyka), pod pseudonimem „Mars”. W ciągu 11-tu miesięcy przechodził szkolenie podchorążych. Brał udział w działaniach dywersyjnych, akcjach bojowych i potyczkach z żandarmerią. Uczestniczył również w odbiorze i ochronie kilku zrzutów lotniczych broni i sprzętu dla Obwodu Busko. Po rozwiązaniu grupy partyzanckiej  na przyczółku sandomierskim zmobilizowany do wojska, po krótkim prze-szkoleniu w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w styczniu 1945 r. został skierowany na front. Z 7 Samodzielnym Dyonem Artylerii Samoch. SU – 57 brał udział w walkach na Wale Pomorskim nad Odrą i w rejonie Berlina. Po wyzwoleniu jako oficer służby technicznej czołgowej i samochodowej służył w jednostkach liniowych i Instytutach Centralnych MON aż do chwili przeniesienia w stan spoczynku.

W latach 2000-2006 Płk Henryk Myśliński był redaktorem naczelnym pisma „Zeszyty Kombatanckie”. Te i inne artykuły są redagowane na stronach blogu zeszytykombatanckie.pl

Henryk Myśliński zmarł 28 sierpnia 2016 r w Warszawie.