Wykaz

UWAGA WYKAZ ZWIERA BŁEDY PROSZE SIĘ NIM NIE SUGEROWAĆ. SPIS ZOSTANIE POPRAWIONY. PRZEPRASZAMY

Pobierz w formacie pdf

WYKAZ AUTORÓW I PUBLIKACJI W PAPIEROWEJ WERSJI „ZESZYTY KOMBATANCKIE" OD nr 27/28 do nr 40
Autor Tytuł Nr Data
Baliński Jan „Kruk" „Pogrzeb „Ponurego" (wiersz) nr 32 czerwiec/lipiec 2002
  „Niepodległość 1918" (wiersz) nr 34 listopad/grudzień 2002
  „Wielkanoc żołnierzy AK" (wiersz) nr35 kwiecień/czerwiec 2002
  „Leżącym w Katyniu" (wiersz) nr 40 styczeń/marzec 2005
  „Żołnierze „Jodły" (wiersz) nr 40 styczeń/marzec 2005
Bałuk Stefan „Starba" „Jednostka wojskowa 2305" nr38 lipiec/sierpień 2004
  „Cichociemni — Spadochroniarze Armii Krajowej" nr 39 październik/grudzień 2004
Barcikowski Marian „Bartek" „Po kampanii wrześniowej — Obóz przejściowy i szpitale jenieckiew Radomiu" nr 31 marzec 2002
Bartkiewicz January „Pobóg" „Wspomnienia z konspiracji" (1) nr 34 listopad/grudzień 2002
  „Wspomnienia z konspiracji" (2) nr 39 październik/grudzień 2004
Bednarski Albert „Błyskawica" „Losy jednego Borowiczanina" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Belniak-Kirschner Joanna „Z dziejów prasy konspiracyjnej w Kielcach" nr 30 marzec 2001
Białecki Stanisław „Scewola" „Obwód Końskie w latach 1939-1942" nr 36 październik/listopad 2003
Białkiewicz Zbigniew „Świerk" „Porucznik Stanisław Boryń „Tygrys" w szóstą rocznicę śmierci" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Bielenin Mieczysław „Ramzes" „"Wspomnienia oficera wywiadu Okręgu Kieleckiego ZWZ-AK" nr35 kwiecień/czerwiec 2002
Bielnicki Włodzimierz „Konrad" „Okruchy wspomnień z tamtych lat" nr 37 kwiecień/maj 2004
Boćkowski Jan "Skolima" "Powściągliwość i praca w wojsku i w zakonie" nr 29 październik 2000
Borowczyk-Forester Jan "Zatopienie Empress oj Canada" nr38 lipiec/sierpień 2004
  "Na Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii" nr 40 styczeń/marzec 2005
Budniak Florian „Andrzej" Partyzancki Oddział AK w Obwodzie Radomsko" nr 34 listopad/grudzień 2002
Budzyńska Helena „Wiatr" „Profesor mjr Florian Budniak — leśnik, żołnierz, konspirator" nr 34 listopad/grudzień 2002
Budzyński Marian „Świerk" „Porucznik Zygmunt Proch — policjant, żołnierz AK — szef kontrwywiadu Obwodu Iłżeckiego AK" nr38 lipiec/sierpień 2004
  „Leśnicy Okręgu Radomsko-Kieleckiego w walce z niemieckim najeźdźcą w latach 193 9-1945" nr 40 styczeń/marzec 2005
Bujakowski Zygmunt „Nagan" „Wspomnienia szyfranta" nr 36  październik/listopad 2003
  „Wyprowadzenie żołnierzy z koszar Wehrmachtu w Sandomierzu" nr 40 styczeń/marzec 2005
Butvviłło Jerzy „Bejot" „I nikt się o nich nie upomniał" nr 27/28  kwiecień/maj 2000
  „Mąż Olgi Niewskiej. Wciąż nie wszystko o ppłk. Władysławie Szczekowskim" nr 31  marzec 2002
  „59. rocznica bitwy pod Antoniowem" nr 37 kwiecień/maj 2004
Cetner Leszek "Ryś" "Leutnant Kraher prosi flihrera o wysłanie na front…" nr 29  październik 2000
Chimorodo Longin „Szlakiem 27 Pułku Ułanów AK" nr 40  styczeń/marzec 2005
Chmielowski Tadeusz „Klon", „W Kedywie i partyzantce" (1) nr 36 październik/listopad 2003
„Bartek", „Walter" „W Kedywie i partyzantce" (2) nr 37  kwiecień/maj 2004
  „W Kedywie i partyzantce" (3) nr 38 lipiec/sierpień 2004
  „Wspomnienie o Kazimierzu Chojniarzu, „Walcz", „Wacek" nr 40  styczeń/marzec 2005
Chodkiewicz Maria „Olga" „O dziewczynach z tamtych lat: Kobiety Kielc i powiatu kieleckiego w walce z okupantem" nr 31 marzec 2002
Filar Władysław "Hora" "Generał Fokanow zaprasza na Defiladę" – dzieje 27 wołyńskiej chrwizii piechoty AK nr 27/28 kwiecień/mai 2000
Gapys Jerzy „Ziemianie Kielecczyzny w latach II wojny światowej" nr 30 marzec 2001
Gawroński Andrzej „Więc szumcie nam jodły" (wiersz) nr 38  lipiec/sierpień 2004
Gierowska Stefania "Pienia", Decowa Jadwiga "Iga" "Wojskowa Służba Kobiet Armii Krajowej na Ziemi Kieleckiej" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Grabska Małgorzata „Katyń" nr 40 styczeń/marzec 2005
Górska Irena Halina „Maryla" „Wspomnienia kurierki wywiadu AK" nr 35 kwiecień/czerwiec 2002
Gruszczyński Włodzimierz "Jach" "Z liceum do partyzantki – Lotna Sandomierska" nr 29  październik 2000
Gruszczyński Włodzimierz „Jach" „Z liceum do partyzantki — Lotna Sandomierska" (dokończenie) nr 30 marzec 2001
Grzegorczyk Ludwik "Zamek", "Dunaj" Krótki meldunek z Kraj na u stóp puszczy jodłowej nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Jankowski Andrzej „Andrzej" „Płynna kontynuacja – upiory na Zamkowej" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Kabata-Pendias Alina „Cicia", Kabata Zbigniew „Bobo" „Kapitan Piotr Kabata „Wujek" nr 33 wrzesień/październik 2002
Kamiński Jan „Wałek" „Gdzie są chłopcy i dziewczęta z tamtych lat" nr 34 listopad/grudzień 2002
Kalbarczyk Sławomir „Sowieckie deportacje w latach II wojny światowej" nr 40 styczeń/marzec 2005
Karbowiak Roman „Dąb" „Chłopaki z Wąchocka" nr 31  marzec 2002
Kępa Stefan ps. „Limba" „Konspiracyjna produkcja amunicji" nr 33 wrzesień/październik 2002
Kocowski Kazimierz „Grom" „Biało-czerwona nad Ostrowcem Świętokrzyskim" nr 36  październik/listopad 2003
Korczak Mieczysław „Dentysta" „Jędrusie" przed bramą więzienia — w relacji Józka Wiącka" nr 33 wrzesień/październik 2002
Kosicki Stanisław "Czarny", "Bohun" "Pijani Szaulisi bili pejczami – zagłada getta w Ostrowcu Świętokrzyskim wiosną 1942r." nr 27/28 kwiecień/maj 2000
 Kostewicz Tadeusz  „Pod szaletami i przy studni — kolejne miejsce pochówku ofiar bezpieki" nr 30 marzec 2001
Kotela Czesław „Wit"  „Burza" na przyczółku" nr 37 kwiecień/maj 2004
Kozakiewicz Władysław „Takie ładne miasto Przedbórz. Pamiętnik burmistrza" nr 31 marzec 2002
 Krasowski Jerzy por. "Lech"  "Na prośbę Polskiej Partii Robotniczej" Tysiącstosiedemdzięsiąt dni w sowieckich łagrach nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Krauze Jerzy "Gryf"  „Major Jerzy Oskar Stefanowski „Habdank" nr 35 kwiecień/czerwiec 2002
   "Pomnik czynu Legionu w Radomiu" nr 29 październik 2000
   „Kapitan Tadeusz Matejszczak ps. „Kciuk" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
   „Irena Dziubińska-Sędłakowska „Aster" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
  „Pułkownik Jan Szypowski" nr 33  wrzesień/październik 2002
   „Podpułkownik inż. Piotr Mazurek (1900-1974) nr 34  listopad/grudzień 2002
   „Fałszywy filmowy reportaż z Końskich" nr 36  październik/listopad 2003
   „Cichociemni — Ludwik i Bernard Wiechułowie" nr 38  lipiec/sierpień 2004
   „Porucznik rezerwy Wojciech Józef Lipiński" nr 38 lipiec/sierpień 2004
  „M/S Chrobry" nr 38 lipiec/sierpień 2004
  „Inżynier Franciszek Przeździecki „Konrad", „Rafał" nr 38 lipiec/sierpień 2004
  „Inżynier Witold Leon Gokieli „Ryszard" nr 40 styczeń/marzec 2005
Krawczak Czesław „Krzysztof", „Cedro" „Ziemia Kielecka — Moja Druga Mała Ojczyzna" nr 36 październik/listopad 2003
Kudrewicz Brunon "Myśliwcem Bloch-152 z Francji do Anglii – Nie chcieliśmy kapitulować" nr 29 październik 2000
Kuksz Henryk „Selim" „Ostatnia akcja żołnierzy 2 pp Leg. AK" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Lisiewicz Paweł Maria „Uderzyć Niemcy w „…miękkie podbrzusze"… Bałkany!" nr 34 listopad/grudzień 2002
Lisiewicz Paweł Maria „Z dziejów Wywiadu Armii Krajowej" nr 35 kwiecień/czerwiec 2002
Łempicki Aleksander "Lukomski", „Na tropie zdrady" nr 38 lipiec/sierpień 2004
"Howerla" „"Zbrodnia i kara" nr 39 październik/grudzień 2004
Machoń Zygmunt "Zych" "Na początku był "siew" "Polska organizacja zbrojna w strukturach Armii Krajowej" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Marcinkowski Ryszard „Ryś" „Lotnik i partyzant" nr 37 kwiecień/maj 2004
Mierzejewska Krystyna „Soból" „Wyjście z Warszawy" nr 31 marzec 2002
Misztal Stanisław „Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej na wsi iłżeckiej w czasie II wojny światowej" nr 33 wrzesień/październik 2002
Młudzik Mieczysław „Szczytniak" „Pożegnanie znad grobu" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Mogiła-Lisowski Zygmunt „Odbicie więzienia w Radomiu przez oddziały poakowskie WIN" nr 36 październik/listopad 2003
Mojas-Wojciechowska Krystyna „Meldunek o aresztowaniach" nr 40 styczeń/marzec 2005
Myśliński Henryk "Mars" "Na maszynach najdalszego zasięgu – Zrzuty lotnicze dla Okręgu "Jodła" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
  „Wojna w eterze. Służba łączności radiowej w Okręgu AK „Jodła" nr 31 marzec 2002
  „Głos w sprawie „trudnej decyzji" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
  „Organizacja i zadania SOE" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
  „Bazy przerzutów" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
  „Tajna nawigacja, komunikowanie (łączność) za pomocą S-fon" nr 33 wrzesień/październik 2002
  „Tajna nawigacja „Eureka-Rebeka" nr 33 wrzesień/październik 2002
  „Działalność SOE na Bałkanach" nr 34 listopad/grudzień 2002
  „Wstęp o wywiadzie Armii Krajowej" nr 35 kwiecień/czerwiec 2002
  „Generał Stefan Rowecki „Grot" (1895-1944) nr 36 październik/listopad 2003
  „Dywersja i sabotaż Armii Krajowej jako walka bieżąca" nr 36 październik/listopad 2003
  „Plan „Burza" w Okręgu Radomsko-Kieleckim „Jodła" nr 37 kwiecień/maj 2004
  „Działania kierownictwa operacji specjalnych (SOE) w Jugosławii" nr 39 październik/grudzień 2004
Pawlak Józef „Bartosz" „Białaczów —jak go zapamiętano" nr 30 marzec 2001
Pilch Adolf „Na podniebnym szlaku — Lot do Polski" nr 30 marzec 2001
Polankiewicz Wanda „Mały Polak też potrafił — w kieleckich Szarych Szeregach" nr 30 marzec 2001
Przeździecki Franciszek „Konrad" „Armia Krajowa" (wiersz) nr 39 październik/grudzień 2004
Niemierowska-Szczepańczyk „Zasadzka" nr 39 październik/grudzień 2004
Bożenna, Okoniewski Stefan „Wehrmacht 1939r. w Polsce" nr 34 listopad/grudzień 2002
Nosek Antoni „Brawurowa ucieczka" nr 34 listopad/grudzień 2002
Nowodworski Stanisław „Nałęcz" Porucznik dr Janusz Niemirycz „Sierp", żołnierz-lekarz obwodu" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Odorkiewicz Edmund „Dorsz" • „Wyrwać się z piekła…. Jak nie zdążyłem do Andersa" nr 30 marzec 2001
Ogonowski Jan „Junak" „Życie na ostrzu miecza" nr 40 styczeń/marzec 2005
Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „Zasadzka na pociąg w Wólce Plebańskiej — Jak zdobyliśmy amunicję na Akcję „Burza" nr 30 marzec 2001
Opracowanie Zespołu Redakcyjnego „W marszach i bojach do wolności Polski" nr38 lipiec/sierpień 2004
Orłowski Bogdan „Pięć lat w szeregach armii podziemnej" nr 39 październik/grudzień 2004
Owczarski Marian „Partyzanci trzech puszcz" nr 40 styczeń/marzec 2005
Pacanowska Natalia „Na szlaku" nr38 lipiec/sierpień 2004
Paszkiel Edward „Pozew" „Samodzielna Grupa Przemysłowa" nr 36 październik/listopad 2003
Rachtan Zdzisław „Halny" „Z patrolem przez płynny front" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Raczyński Józef "Robak" "Wspomnienie z czasów wojny – Na stacji w Skarżysku i w konspiracji" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Rell Józef "Klon" „50. rocznica stracenia gen. Emila Fieldorfa „Nila" nr35 kwiecień/czerwiec 2002
  "Najważniejsze osiągnięcia Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim "Jodła" nr 29 październik 2000
  „Przechodniu powiedz Polsce…" Strzały w Borze nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Salicki Jan „Hamera" „Moje wspomnienia z walk partyzanckich BCh i AK na ziemi kieleckiej" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Seredyński Jan „Artur" „Leśna epopeja harcerzy" nr33 wrzesień/październik 2002
Sienek Zygmunt „Bystry" „Wyprawa do Garwolina" nr35 kwiecień/czerwiec 2002
Skrobot Edward „Wierny" „Walka w Antoniowie" nr 39 październik/grudzień 2004
Sobczyński Bronisław „Jasny", „Kosynier" „Tajna radiostacja" nr38 lipiec/sierpień 2004
Sołtysiak Marian "Barabasz" "List z domu" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
Stola Leon „Dąb" „Oddział partyzancki ze „Słonecznika" w akcji „Burza" nr 37 kwiecień/maj 2004
Strzembosz Tomasz "Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, kwiecień-sierpień 1945r." nr 29 październik 2000
Supernat Eugeniusz "Partyzancki szpital w Kanicach" nr 27/28 kwiecień/maj 2000
  „Woj skowa Służba Kobiet w podobwodzie II AK „Las" Węgleszyn" nr33 wrzesień/październik 2002
  „Rozbrojenie policji w Oksie" nr 34 listopad/grudzień 2002
Szewczyk Zygmunt „Bartek" "O żołnierzach Armii Krajowej z placówki "Wierna" w Małogoszczy" nr 29 październik 2000
Szewera Tadeusz „Łebek" „Moje wspomnienia z lat okupacji" nr35 kwiecień/czerwiec 2002
Śliwa Kazimierz „Strażak 2" „Dokumentalna opowieść o wyczynie „Jędrusiów" nr33 wrzesień/październik 2002
Świercz Feliks „Przewrotny" „Śladami cichociemnych" nr35 kwiecień/czerwiec 2002
Tworzyański Bojomir „Ostoja" „Harcerze z grup szturmowych w akcji „Burza" nr38 lipiec/sierpień 2004
  „Akcja Jewłasze — śmierć „Ponurego" nr 36 październik/listopad 2003
  „Wspomnienia z życia porucznika Stanisława Białeckiego „Scewoli" — niezmordowanego działacza i żołnierza AK" nr 36 październik/listopad 2003
  „Polacy — wysiedlenie, wypędzeni i wyrugowani przez III Rzeszę" nr 39  październik/grudzień 2004
Wardzyńska Maria „Koncentracja partyzanckiego korpusu" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Walter Janke Zygmunt „Walka na śmierć i życie" nr 37  kwiecień/maj 2004
Wawrzyniak Eugeniusz „Puszczyk" „Ostatnie dni partyzanckiego pułku" nr 38  lipiec/sierpień 2004
  „Puszczański garnizon w planie „Burza" nr 39 październik/grudzień 2004
  „Odwet w Przysusze" nr 40  styczeń/marzec 2005
Wolski Ryszard „Ludwik" „Polskie znaki pamięci" nr 36 październik/listopad 2003
Wolski Ryszard "Rywal" "Akowcy w sowieckich łagrach. Ze Studzianek na Ural" nr 29  październik 2000
Wolski Ryszard „Rywal" „Czarny punkt na mapie. Jeszcze o Borowiczach" nr 31  marzec 2002
Wójcik Tadeusz „Tur" „Szare Szeregi w Kielcach" nr 34 listopad/grudzień 2002
Wroniszewski Jan Zb. „Znicz" „Jak rządził i zginął zbrodniarz z Końskich" nr 36 październik/listopad 2003
  „Gdzie leży „Hubal"?" nr 30 marzec 2001
Zakrzewska Helena „Maria" „Ostatnie boje na ziemi włoszczowskiej" nr 34 listopad/grudzień 2002
Zalega Artur „My i muły" nr 33 wrzesień/październik 2002
Zawadzka Elżbieta „Zo" „Nasza służba trwa" nr 30 marzec 2001
Zieliński Zbigniew „Sęk" „ Kobiety z WSK w Obwodzie Radomsko" nr 33 wrzesień/październik 2002
Zieniewicz Zdzisław „Alter" „Marcowa wyprawa" nr 32 czerwiec/lipiec 2002
Zientarski Jan „Ein", „Mieczysław" „Trudna decyzja" nr 32  czerwiec/lipiec 2002
Zięba-Ways Alicja „Kalina" „Woj skowa Służba Kobiet" nr 34  listopad/grudzień 2002