Wspomnienia oficera wywiadu Okręgu Kieleckiego ZWZ-AK

Słowo wstępne (fragment) (…) Bezprecedensowym przykładem walki we wspólnym froncie antyhitlerowskim w drugiej połowie 1944 r. było nawiązanie przez kielecki wywiad Armii Krajowej kontaktów z wywiadem AL i „rozwiedką” sowiecką 1 Frontu Ukraińskiego. Od tego czasu wiadomości wywiadowcze AK na temat dyslokacji sił Wehrmachtu na zapleczu przyczółków na Wiśle – baranowskiego i magnuszewskiego aż do … Czytaj dalej Wspomnienia oficera wywiadu Okręgu Kieleckiego ZWZ-AK